12 มิถุนายน 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยม คำนับกำลังพลกองทัพราชอาณา จักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมา เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเชิง ปฏิบัติการด้านการเกษตรและ ปศุสัตว์ตามแนวคิดปรัชญาของ เศรษฐกิจ พอเพียง ณ ห้อง รับรอง 62 กองบัญชาการ กองทัพไทย
5 มิถุนายน 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การ ต้อนรับ พลเอก Robert B. Brown (โรเบิร์ต บี บราวน์) ผู้บัญชาการ กองกำลัง ทหารบกสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการ กองทัพไทย
   
30 พฤษภาคม 2560 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก ฝาง เฟิงฮุย (Fang Fenghui) ประธานกรมเสนา ธิการร่วม คณะกรรมาธิการทหาร กลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ คณะ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
26 พฤษภาคม 2560 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธาน ในพิธีเปิดการอบรมหลัก สูตร ผู้นำพอเพียง เพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 3 ณ หอประชุม พิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร