6 ตุลาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การ ต้อนรับ พลเรือตรี Shen Hao (เฉิ่น ห้าว) รองผู้บัญชาการกองเรือกอง บัญชาการยุทธบริเวณตะวันออก กองทัพเรือกองทัพปลดปล่อย ประชาชนจีน และคณะ ณ ห้อง รับรอง 62 กองบัญชาการ กองทัพไทย
5 ตุลาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน พิธีมอบเครื่องแต่งกายพระราชทาน จิตอาสา CAT เพื่อใช้ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
   
5 ตุลาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธี ณ สโมสร กองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต
2 ตุลาคม 2560 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานการประชุม มอบนโยบาย ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุดและใน ฐานะผู้บัญชาการ ศูนย์บัญชาการ ทางทหาร และชี้แจงแผนการปฏิบัติ งาน (Action Plan) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561