5 สิงหาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนาย ทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการ กองทัพไทย ร่วมงานวันคล้ายวัน พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนาย ร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ 130ปี
4 สิงหาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมบริจาค เงินผ่านรายการพิเศษ “ประชารัฐ ร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” จำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
   
4 สิงหาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานในพิธีปล่อยขบวนรถสิ่งของ บรรเทาทุกข์ไปช่วยผู้ประสบอุทก ภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ (จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ ใกล้เคียง) ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
28 กรกฎาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวคำ ปฏิญาณ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ รวมทั้งปล่อยขบวนคาราวาน โครงการหน่วยพระราชทานและ ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ พระลานพระราช วังดุสิต