28 กันยายน 2560 
พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานในกิจกรรมเนื่องในวันที่ ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี การประกาศ ใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย
12 กันยายน 2560
พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานการแข่งขันกองทหาร เกียรติยศ ระดับกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการ กองทัพไทย
   
23 สิงหาคม 2560
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร เป็นประธาน ในพิธีปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนา ธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักรสถาบันจิตวิทยาความ มั่งคง และโรงเรียนเสนาธิการ เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560
22 สิงหาคม 2560
พลเอก ศุภกิจ นุตสถิตย์ รอง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระ ราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายพระพรชัย มงคลกับถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9