กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
13 มิถุนายน 2560 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย จาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรอง 61 กองบัญชาการกองทัพไทย