เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

   ชด.ทหาร สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมกิจการชายแดนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และมีสิทธ์สอบภาควิชาการในการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการ กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
   ประกาศ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารหมายเลข ๓ ชั้น ๓
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่มีความรู้ด้านภาษาเพื่อนบ้านเมียนมา และกัมพูชา เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ใน ชด.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ใน สสก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
   
  1. งานบริการ
RTARF MAIL ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
RTARF Conference ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
ห้องสมุดทหาร  
สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo แจ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งหมด