เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

กิจกรรม CIO

  5 ตุลาคม 2559 ผบ.ทสส.(จก.สส.ทหาร รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้ สส.ทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมงานประชุม และนิทรรศการนานาชาติ หัวข้อ Critical Infrastructure ASIA ในวันที่ 5 - 6 ต.ค.๕๙ ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
15 กันยายน 2559 ผบ.ทสส.(จก.สส.ทหาร รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้ สส.ทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมงานประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่มีรายชื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัดตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  7 กันยายน 2559 ผบ.ทสส.(จก.สส.ทหาร รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้ สส.ทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาระหว่างประเทศ และงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "Asia Pacific Open Data Summit 2016 & PRAGMA 31" ณ ห้องแกรนต์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31