พิมพ์
หมวด: การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยฯ
ฮิต: 69

กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวนาปรัง ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม