พิมพ์
หมวด: การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยฯ
ฮิต: 63

กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย