พิมพ์
หมวด: การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยฯ
ฮิต: 69

กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการปรับปรุงผิวถนน ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่บ้านเทพารักษ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา