เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

- จิตอาสา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2564” โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ วัดทุ่งมะสัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

- จิตอาสา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดศาสนสถาน” เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 ณ วัดเทพปราณี บ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

- จิตอาสา 904 ร่วมกับกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ ภายในกรมการสื่อสารทหาร เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (วันจักรี) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ สวนสาธารณะ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนสรงประภา แขวงสีกัน