เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

กองทัพไทย มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย จึงได้นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ วัดเสาธงทอง หมู่ 4 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี 6 เม.ย.64 เพื่อพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงาม ในการนี้ได้นำรถประปาสนามเคลื่อนที่ออกให้บริการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ณ พุทธอุทยาน (พระมงคลมิ่งเมือง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

กองทัพบก โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 จัด กำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมบ้านของ​ นายอำพร เผื่อนขวัญ ซึ่ง​ได้รับความเสียหายวาตภัย​ ในห้วงที่ผ่านมา ในพื้นที่ 78 ห​มู่ที่ 4 ตำบลไผ่ท่าโพธิ์​ อำเภอโพธิ์​ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

กองทัพบก โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสา ซ่อมแซม​บ้านเรือนของประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย​ ​ ในพื้นที่ อำเภอวังทรายพูน และอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

กองทัพบก โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เข้าช่วยรื้อและจัดเก็บหลังคาบ้านนาง ส้มซ่า วิไล อายุ 85 ปี ผู้ประสพภัยจากพายุฤดูร้อน เพื่อให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต และสร้างความเชื่อมั่นว่า ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อ ณ พื้นที่ บ้านบางผึ่ง ตำบลบางผึ่ง จังหวัดลพบุรี

กองทัพบก โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ชุดทักษิณสัมพันธ์ 402 เข้าช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ น.ส.นารีซะ ยูโซะ สภานักเรียน โรงเรียนแสงธรรมวิทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดค่าใช้จ่ายขั้นต้น ณ พื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

กองทัพเรือ โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สถานีเรือบึงกาฬ เขตหนองคาย จัดกำลังพลของ ในการซ่อมแซมหลังคาวัดเจริญธรรม (วัดบ้านพันลำ) หลังได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

กองทัพเรือ โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สถานีเรือเชียงของ เขตเชียงราย จัดกำลังพล ทำการรื้อถอนบ้าน นายสิงห์คำ คำปา ที่ถูกไฟไหม้ ณ บ้านเลขที่ 61 ตำบลหัวเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย