เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

จิตอาสา 904 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอทองผาภูมิ โดยมี ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ณ บ้านเลขที่ 81 และ 123/1 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

จิตอาสา 904 กองบัญชาการกองทัพไทย บรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน เรื่องจิตอาสา และให้ความรู้สอดแทรกสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเสมียนงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 22 ซึ่งเป็นกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 44  นาย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร