เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ศปร.บก.ทท.ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา” ตอน  "ต่อยอดพระราชปณิธาน ด้วยจงรัก และภักดี"

สามารถรับชมผ่านสื่อออนไลน์ได้ที่ YouTube Bright TV และทาง Facebook และเว็บไซต์ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ กองบัญชาการกองทัพไทย