เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 มกราคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยมี ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นายกสมาคมทหารผ่านศึกผู้พิการแห่งประเทศไทย และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีฯ 

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้ โดยมีกิจกรรมฯ ที่สำคัญ ได้แก่ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย และพิธีสงฆ์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน 
 
พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาล และสถานพักฟื้นต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอีกด้วย ทั้งนี้ กองทัพไทย ขอเชิญชมสารคดีพิเศษ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นแม่ข่าย ในวันที่ 18 มกราคม 2564 หลังข่าวภาคค่ำเป็นต้นไป หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel “กองบัญชาการกองทัพไทย”