เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Philip S. Davidson ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก และคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย ระหว่าง 16 ถึง 17 ตุลาคม 2561


พลเรือเอก Philip S. Davidson ได้ร่วมในพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ โดยได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานในฐานะพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา ทั้งสองกองทัพได้มีความร่วมมือทางทหารกันอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ด้านการฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การแลกเปลี่ยนการเยือน รวมถึง ความร่วมมือตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาและบริการต่าง ๆ


ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของกองทัพสหรัฐอเมริกา ในการสนับสนุน การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการรักษาความมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในภูมิภาค และกล่าวขอบคุณ พลเรือเอก Philip S. Davidson ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ นับเป็นการยืนยันความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับกองทัพและระดับประเทศของทั้งสองฝ่ายต่อไป