เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย