เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

30 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพบก โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้บังคับหน่วยของกองทัพบกให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดย กองทัพบก ได้จัดพิธีต้อนรับประกอบด้วย การตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ การวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนงานและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบก รวมถึงได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กองทัพบก