เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

31 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้บังคับหน่วยของกองทัพเรือให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน


การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยกองทัพเรือได้จัดพิธีต้อนรับ ประกอบด้วย การวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพเรือ รวมถึงได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพเรือ