เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา ให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ และภริยา จำนวน 25 ประเทศ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย