เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย Tahamoana Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสพบปะเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย


การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ นาย Tahamoana Macpherson ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน โดยทั้งสองกองทัพมีความร่วมมือทางทหารในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา การข่าว การแลกเปลี่ยนการเยือน การประชุม Bilateral Defence Talks ไทย - นิวซีแลนด์ รวมถึงการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งกองทัพไทยพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกองทัพนิวซีแลนด์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้กองทัพนิวซีแลนด์จะเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2019 ในส่วนโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ


ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ นาย Tahamoana Macpherson ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างสองกองทัพจะพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองกองทัพต่อไป