เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

12 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และบทบาทของกองทัพในการสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลสังกัด กรมการสื่อสารทหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร  ณ กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร