เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

     การเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ นาย Paul Robilliard ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองกองทัพ โดยทั้งสองกองทัพส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในด้านการจัดตั้งความร่วมมือทางทหาร การฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการส่งกำลังบำรุง
     ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ นาย Paul Robilliard ซึ่งให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ และแสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ที่ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซี่งนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง จึงทำให้ทั้งสองประเทศก้าวหน้าและพัฒนาในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป