เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

30 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการซ้อมใหญ่พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak ณ สนามศุภชลาศัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 102,600 ชุด สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้

     โดยมีการแบ่งรอบการรับมอบฯ ออกเป็น 9 กลุ่ม เรียงตามหมายเลขและวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในบัตรลงทะเบียน ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 (หมายเลข 00001 – 12,500) ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 0800 – 1000
  • กลุ่มที่ 2 (หมายเลข 12,501 – 25,000) ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 1000 – 1200
  • กลุ่มที่ 3 (หมายเลข 25,001 – 37,500) ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 1200 – 1400
  • กลุ่มที่ 4 (หมายเลข 37,501 – 50,000) ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 1400 – 1600
  • กลุ่มที่ 5 (หมายเลข 50,001 – 62,500) ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 0800 – 1000
  • กลุ่มที่ 6 (หมายเลข 62,501 – 75,000) ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 1000 – 1200
  • กลุ่มที่ 7 (หมายเลข 75,001 – 87,500) ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 1200 – 1400
  • กลุ่มที่ 8 (หมายเลข 87,501 – 100,000) ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 1400 – 1600
  • กลุ่มที่ 9 (หมายเลข 100,001 – 102,600) ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 1600 – 1800

     สำหรับการปฏิบัติ เมื่อประชาชนเดินทางมาถึงยังบริเวณด้านหน้าสนามศุภชลาศัย ฝั่งถนนพระรามที่ 1 ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบหมายเลขกับฝ่ายทะเบียนของกองทัพอากาศเพื่อยืนยันตัวบุคคล แล้วไปยังจุดตรวจอาวุธ ตรวจสอบขนาดเสื้อ ยื่นเอกสารรับป้าย Tag จักรยาน และคูปองจดขนาดเสื้อ จากนั้นไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยมีแผนผังบอกเส้นทางการเดิน และมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยแนะนำตลอดเส้นทางเดิน จนกระทั่งถึงประตูช้างเข้าสู่บริเวณพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานต่อไป นอกจากนี้ภายในบริเวณสนามศุภชลาศัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานครัวพระราชทานสำหรับบริการอาหารและน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาร่วมพิธีฯ รวมทั้ง มีการจัดสินค้าและการบริการ จากกรมการค้าภายใน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทรวงแรงงาน และจากภาคเอกชนต่าง ๆ รวมไปถึงการแสดงดนตรี จากกองบัญชาการกองทัพไทย และสามเหล่าทัพ มาบริการประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานอีกด้วย
     สำหรับการเดินทาง ขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า (BTS) โดยลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ รถแท็กซี่ หรือรถประจำทางหมายเลข 29 34 36 172 204 542 เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมในพิธีฯ โปรดตรวจสอบรอบในการรับมอบฯ ให้ถูกต้อง ตามวัน เวลา ที่กำหนด พร้อมทั้งขอให้แต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย หลีกเลี่ยงการพกพาสัมภาระขนาดใหญ่เพื่อความคล่องตัวในการรับสิ่งของพระราชทาน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน 1111
     ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เน้นย้ำให้ความสำคัญในการดูแลอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้มีความปลอดภัย ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพึงพอใจสูงสุด