เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน


การจัดพิธีในครั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ยังเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยโดยมิย่อท้อ มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ


นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 ธันวาคม 2561 โดยในวันพุธที่ 5 ธันวาคม มีกิจกรรมจัดขึ้น ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่ม พิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง นิทรรศการธงชาติไทย และการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ท้องสนามหลวง โดยในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามศุภชลาศัย ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak และการประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ของส่วนราชการ และบ้านพักของกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดเดือนธันวาคม 2561


กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่ป้องกันประเทศ และการปกป้องสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำแนวทางพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป