เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสนามศุภชลาศัย โดยมี ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสากองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนเป็นส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

     กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามศุภชลาศัย ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRakที่ผ่านมา โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด ซึ่งทำให้สถานที่นั้นกลับมาสู่สภาพที่สะอาดและสวยงาม ตลอดไป