เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย และภริยา เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต

    โดยคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเยี่ยมชมงานตามโซนการจัดกิจกรรม บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ประกอบด้วย นิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ำ และเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน โซนสนามเสือป่า การแสดงและจำหน่ายสินค้าของร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงร้านของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง และ โซนร้านอาหาร จำหน่ายอาหารไทยโบราณ อาหารชาววัง และอาหารพื้นบ้านจาก 4 ภาค โดยแบ่งเป็นตลาดน้ำ และตลาดบก นอกจากนี้จะมีการจัดแสดงสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านของชุมชนต่าง ๆ จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและเยี่ยมชมร้านจิตอาสา 904 และร้านค้าภายในตลาดน้ำในฝัน รวมถึงเยี่ยมชมร้านมูลนิธิศิลปาชีพฯ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์