เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร พบปะเยี่ยมเยียน นายนภัทร อุ่นแก้ว นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 57 อดีตนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 114 ที่ลาออกจากการเป็นนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดูแลมารดาซึ่งป่วยเป็นโรคไตด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว ส่งผลให้เวลาเรียนไม่เพียงพอจนต้องพักการเรียน เพื่อเป็นการให้กำลังใจและสอบถามความต้องการ เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนช่วยเหลือในทุกด้านตามความประสงค์ของนายนภัทร อุ่นแก้ว ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำว่า นายนภัทร อุ่นแก้ว เปรียบเหมือนลูกหลานของกองทัพ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร ถือเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ในด้านความกตัญญูต่อบุพการีผู้ให้กำเนิด สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสมในทุกโอกาส ทั้งนี้ในอนาคตหากนายนภัทร ฯ สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีความประสงค์จะเข้ารับราชการเพื่อรับใช้ชาติ ทางกองทัพก็ยินดีจะพิจารณาในโอกาสต่อไป