เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

3 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากวัดกาญจนาสิงหาสน์วรวิหาร พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และ กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรถ้วนหน้าเป็น “พ่อแห่งชาติ” ที่อาณาราษฎรเทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ และจะสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่เป็นทั้งนักรบและนักพัฒนา อีกทั้งจะน้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระองค์พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และการดำรงตนของข้าราชการและครอบครัวตลอดไป