เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Shen  Jinlong ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

ซึ่งการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป