เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 มีนาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” มีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำของดีและของอร่อยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาจำหน่ายในราคาถูกให้แก่กำลังพลและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยนำผลิตภัณฑ์ดี สินค้าเด่นประจำจังหวัดทั่วถิ่นไทย มาจำหน่ายในราคาประหยัด ได้แก่ เนื้อย่างวากิว ผักหวาน ไข่มดแดง หม่ำชัยภูมิ ผักสดอินทรีย์ ผลไม้ และสินค้าโอทอปอีกมากมาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู้ค้าจากสำนักงานพัฒนาภาค 1-5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำสินค้าของดีประจำถิ่นมาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อส่งเสริมและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ได้เป็นที่รู้จักและมีโอกาสด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป
ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกำลังพลและประชาชนโดยรอบให้ความสนใจมาร่วมอุดหนุน “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นจำนวนมาก