เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 มีนาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจาก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกรมพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  ให้คำแนะนำการผลิต ทั้งนี้ มีกำลังพลจิตอาสา จากส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 300 นาย ร่วมผลิต