เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 เมษายน 2563 พลอากาศเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมแห่งรัฐ หรือ Sate Quarantine ศูนย์ประสานงานดูแลคนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรค Covid-19 โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ

สำหรับ State Quarantine โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ จัดตั้งขึ้นตามมาตรการรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยหลักในการจัดพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐบาลกำหนดไว้รองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

โดยกองทัพอากาศ เลือกใช้พื้นที่บ้านพักรับรอง 5 โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งห่างจากชุมชน สามารถส่งกำลังบำรุงได้สะดวก รวมทั้งมีหน่วยด้านการแพทย์ที่สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้ ด้านในมีอาคารที่พักรับรองทั้งหมด 6 อาคาร รองรับผู้เข้าพักได้สูงสุด 154 คน โดยขณะนี้ มีผู้เข้าพักเพื่อเฝ้าระวัง จำนวน 75 คน (ผู้ชาย 33 คน ผู้หญิง 42 คน) ทั้งหมดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย โดยรับตัวเข้าพักเมื่อ 2-3 เมษายน 2563 และจะครบกำหนดระยะเวลาเฝ้าระวังโรค ใน 17 เมษายน 2563 ซึ่งจนถึงขณะนี้ทุกคนอาการปกติ ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยหลังจากนี้จะได้มีการทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับคนไทยที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อนำมาดูแลด้านสุขภาพต่อไป

 สำหรับมาตรการเฝ้าระวังโรค และการดูแลผู้เข้าพักใน State Quarantine โรงเรียนการบิน ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและกองทัพอากาศ ปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้เฝ้าระวังจะรับการตรวจอุณหภูมิจากหน้าต่างห้องพัก และตรวจยอดในเวลา 1000 ของทุกวัน มีบริการอาหารจากกรมพลาธิการทหารอากาศ แบ่งเป็นอาหารหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้รองรับการเข้าพักเฝ้าสังเกตอาการตลอด 14 วัน

State Quarantine โรงเรียนการบิน มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ติดตั้งรั้วรอบขอบชิด พร้อมติดตั้งระบบกล้อง CCTV ระบบเสียงทางสายและระบบโทรศัพท์ แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
- โซนสีแดง เป็นที่พักของผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อและที่พักแพทย์พยาบาล
- โซนสีเหลือง ใช้ถนนโดยรอบเป็นแนวกันชน
- โซนสีเขียว เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งโรงเรียนการบินดำเนินการปิดกั้นห้ามบุคคลและยานพาหนะผ่านรอบพื้นที่ควบคุมโรค

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และชื่นชมกองทัพอากาศ ที่ได้ทำความเข้าใจกับข้าราชการ ครอบครัว ตลอดจนประชาชนรอบที่ตั้งโรงเรียนการบิน และดูแลผู้ที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นอย่างดีจนครบกำหนดและเตรียมส่งกลับภูมิลำเนา พร้อมทั้งขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการอย่างดีที่สุด โอกาสนี้ได้มอบกระเช้าผลไม้และ เครื่องดื่มน้ำลำใยสกัดเข้มข้น p 80 ผ่าน "น้องถาดหลุม" หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนการบินอีกด้วย