เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง หรือ EOC ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยมี พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหารในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการรับผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จำนวน 55 คน พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง หรือ EOC ได้มีการปรับกระบวนการและขั้นตอนในการรับผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้มีขั้นตอนที่สั้นลง มีความกระชับและสามารถใช้เวลาในพื้นที่ของท่าอากาศยานโดยเฉลี่ยประมาณ 30-40 นาที ทุกเที่ยวบิน ตั้งแต่ผู้โดยสารเดินทางลงจากเครื่องบิน ผ่านขั้นตอนศุลกากรจนกระทั่งถึงขั้นตอนการขึ้นรถเพื่อเข้าสู่สถานที่ควบคุมแห่งรัฐ

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า“ขั้นตอนที่ได้มีการดำเนินการทั้งหมดนั้นเพื่อให้คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศรู้สึกถึงความปลอดภัยและยินดีต้อนรับคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับสู่ประเทศ” พร้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกคนให้ร่วมมือรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลต่อไปโดยขอให้คำนึงอยู่เสมอว่าเชื้อโรคมีอยู่ทุกหนแห่ง แม้นสถานการณ์ในภาพรวมจะดีขึ้นเป็นเพราะทุกคนมีความระมัดระวังตัว ดังนั้นจึงขอให้รักษาวินัยในการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลนี้ไว้เสมอเพื่อความปลอดภัยของทุกคน