เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อนำความห่วงใยไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมฯ บริเวณ ถนนสุขสวัสดิ์ ใต้สะพานภูมิพล ด่านควบคุมฯ บริเวณ ถนนราชพฤกษ์ และด่านควบคุมฯ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า

     โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้นำความห่วงใย และคำชื่นชมจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และหน้ากากกันกระเด็นหรือ face sheild เพื่อสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
     การตรวจเยี่ยมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในเรื่องความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งการคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการดูแลประชาชนที่เดินทางเข้าออกระหว่างจังหวัด โดยภายในด่านจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต และเจ้าหน้าสาธารณสุข รวมทั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย ที่จัดเตรียมไว้ป้องกันความปลอดภัย
     สำหรับการปฏิบัตินั้น เจ้าหน้าที่จะมีการตั้งกรวยและป้ายสัญญาณไฟ เพื่อสุ่มเรียกรถโดยเฉพาะรถสาธารณะที่มีประชาชนโดยสารมาจำนวนมาก เพื่อคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และซักถามประวัติการเดินทางจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง พร้อมกับแนะนำประชาชนในการใช้แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แนะนำให้ไปพบแพทย์
     พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้กล่าวทักทาย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดควบคุมฯ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และลดความเสี่ยงไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายไปในวงกว้าง