เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Non Contact Infrared Thermometer) จำนวน 200 เครื่อง จาก บริษัท TCM technology CO., LTD เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี คุณสมชาย จิตปรีดากร ประธานบริษัท TCM technology CO., LTD เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพไทย