เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีรับมอบกล่องปันน้ำใจ จำนวน 5,000 กล่อง จากผู้แทนบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรอง 11 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยกล่องปันน้ำใจที่ได้รับมอบในวันนี้นั้น ภายในกล่องได้มีการบรรจุสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ เช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยจะนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-19 ต่อไป