เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 รัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีฯ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 นาฬิกา โอกาสนี้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและภริยา เข้าร่วมพิธี