เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กระทำสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2563 นี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับพรมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง นับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการและกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหากุศล รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบอุปกรณ์การศึกษา ตู้ยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียวัดทองนพคุณ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับโรงพยาบาลตากสิน ซึ่งให้บริการแก่ประชาชน โดยมีบริการตรวจรักษาโรค บริการทางทันตกรรม บริการคำปรึกษาด้านยา รวมถึงบริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ​