เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 ธันวาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Evgeny  Tomikhin (เยฟกินี  โทมิคิน) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
 
การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพรัสเซียซึ่งมีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านที่เป็นประโยชน์ในหลายเรื่อง ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือน การฝึก การศึกษา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ นาย Evgeny  Tomikhin ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพสองประเทศจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันต่อไป