เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22 ธันวาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดร่วมบริจาคโลหิต และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยในกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ โรงอาหารกองบัญชาการกองทัพไทย

โดยมีกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. สรุปได้ดังนี้

- ยอดผู้ลงทะเบียน จำนวน 298 ราย สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 226 ราย

- ปริมาณโลหิตที่รับบริจาคทั้งหมด จำนวน 90,400 ซีซี