เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 14 มกราคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มอบหมายให้ พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ข้าราชการด้านความมั่นคง ให้การต้อนรับ

 
โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการดำเนินการของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรค โดยตั้งแต่ที่มีการระบาดในระลอกแรก คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมพิจารณาและกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
 
ปัจจุบันได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แล้ว จำนวน 16 ฉบับ โดยล่าสุดได้มีการประกาศไว้ในวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยมีสาระสำคัญคือการขยายเวลาในการปิดอาคารสถานที่ อาทิ โรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 และมีการกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับกิจการ/กิจกรรมบางประเภทที่อนุญาตให้เปิดทำการปกติ เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ รวมทั้งการประชุม การสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 200 คน หรือการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมในพื้นที่เกิน 300 คน ต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัยพิจารณาก่อน
 
โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ได้ดำเนินการประชุมอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) ณ สำนักการแพทย์ และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อการติดตามสถานการณ์โรค การเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การเตรียมระบบการคัดกรองที่รวดเร็ว การจัดระบบคัดแยกโรคและผู้ป่วยที่รวดเร็ว ด้วยระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร หรือ “BKK COVID-19” มีการรายงานระบบข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง และทันทีที่พบผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปยังจุดตรวจร่วมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และมอบอุปกรณ์ป้องกันฯ จำนวน 2 จุด ได้แก่
เขตทวีวัฒนา ใต้สะพานต่างระดับข้ามแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบรมราชชนนี ขาเข้า และเขตตลิ่งชัน หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนกาญจนาภิเษก ขาเข้า
 
ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมาโดยตลอด เพราะกรุงเทพมหานครถือเป็นพื้นที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ การเดินทางมาเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จะได้สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่อไป