เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 มกราคม 2564 พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคณะนักศึกษาหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 30 และผู้แทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

 
ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ระลอกใหม่ คณะนักศึกษาหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 30 และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีความประสงค์มอบชุดป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID–19 ให้กับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้นำไปใช้ในภารกิจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์ ได้แก่ ชุด PE Gown พร้อม Leg Cover จำนวน 5,000 ชุด และชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุด Cover all จำนวน ๒๐๗ ชุด 
 
   สำหรับคุณสมบัติของชุด PE Gown พร้อม Leg Cover เป็นเสื้อกาวน์พลาสติกป้องกันการติดเชื้อ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PE) คุณภาพสูง โดยได้มีการออกแบบตัดเย็บให้สวมใส่ง่าย น้ำหนักเบา สบาย ช่วยให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนของชุด Cover all เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลประเภท PET (rPET) 100% ในประเทศไทย เคลือบสาร Polytetrafluorethylene มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำและป้องกันการซึมผ่านของน้ำ เป็นชุดที่เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใส่ป้องกันการติดเชื้อในจุดคัดกรอง หัตถการขนาดเล็ก
 
 
ทั้งนี้ ชุดป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบในวันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จะได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการป้องกันโรค COVID–19 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป