เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก

การเดินทางฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมและนำความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปมอบให้กับกำลังพลของสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยที่ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รองเสนาธิการทหาร ได้เดินทางไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบล สะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจ พร้อมทั้งเยี่ยมชมชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย โดยมี นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพลให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รองเสนาธิการทหาร มีภารกิจเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานของหน่วยให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด หลังจากนั้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 รองเสนาธิการทหาร จะเดินทางไปยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมชมโครงการเดินตามร้อยเท้าพ่อ อาทิ โครงการเพราะพันธุ์ปลาน้ำจืด โครงการแพะพระราชทาน และโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เป็นต้น