เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 สิงหาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พันเอก (อาวุโส) Yin Zhong Liang รองเจ้ากรมข่าวทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ครั้งที่ 20 ระหว่าง 21 - 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย