เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 กันยายน 2561 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก Vikas Shama ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพฯ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง และแนะนำ นาวาอากาศเอก Subramanian Krishnan ผู้ดำรงตำแหน่งสืบแทน ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย