เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 ตุลาคม 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย


การจัดพิธีฯ ดังกล่าว มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป จากวัดหลักสี่ ซี่งมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และกำลังพล ของกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนดำรงอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของเหล่าทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย


กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ และจะสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่เป็นทั้งนักรบและนักพัฒนาไปพร้อมกับการป้องกันประเทศ และการปกป้องสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และการดำรงตนของข้าราชการและครอบครัวตลอดไป