เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 ตุลาคม 2561 พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี