เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

6 พฤศจิกายน 2561 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญและปัญหาข้อขัดข้อง โดยรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ และบ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พลเอก นครา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ให้การต้อนรับ ณ อาคาร ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี