เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ปริญญา  ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 60 ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังการบรรยายสรุปของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย