เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรม BikeUnAiRak ในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร