เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ปริญญา  ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ ดร. Ryosei KOKUBUN ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแนะนำตัวและแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือทางด้านการศึกษา ระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

 

การเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น